Oscar luidt ‘klimaatalarm’

Oscar luidt 'klimaatalarm'

 

 

 

 

 

Ik ben Oscar en spreek vandaag namens de Natuur en Milieufederatie Flevoland en als het even mag ook voor mijn generatie. Op dit moment maken we door heel Nederland geluid, we slaan alarm voor het klimaat. Vandaag maak ik, hier samen met jullie lawaai voor een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid. Het is absoluut een noodzaak om hier aandacht aan te geven. Toen ik werd gevraagd om hier te spreken, wist ik meteen wat ik kwijt wilde en waarom ik hier aandacht aan wilde geven. Twee zaken, de ene over mijn eigen ervaring ten aanzien van het bedrijfsleven, in dit geval het product kunstgras en de manier waarop vele (bouw)projecten worden gegund. De ander gaat over een artikel dat mijn wereld deed stil staan. 


 
Als ik naar mijn eigen werkervaring kijk, heb ik te maken gehad met een product dat mij heeft doen nadenken. Ik kreeg de kans om voor een aannemer te werken die haar activiteiten uitoefent in de kunstgraswereld. Doordat steeds meer gemeenten druk kregen om bezig te gaan met duurzaamheidscriteria en niet continu projecten zouden gunnen op basis van laagste prijs, mocht ik onderzoek doen naar het product kunstgras.

Ik ging zogeheten Life Cycle Assesments trekken over dit product. Ik keek naar één cycli van productie tot verwerking van verschillende kunstgras constructies. Ik kwam er achter dat dit product enorm veel vervuilende transsportkilometers maakte en eenmaal op bestemming rubber en fijnstof werd verspreid in het milieu. Dit belandt uiteindelijk in ons grondwater en dus onze rivieren en zeeën. Toen ik meer en meer inzicht kreeg in de productie en verwerking van dit product, merkte ik op hoe kortzichtig er werd gedaan over de impact die dit heeft op het milieu. Zowel door het bedrijfsleven als overheid. Ik vind dat dit drastisch omgedraaid moet worden. We moeten producten dusdanig bouwen zodat de materialen weer gebruikt kunnen worden voor andere toepassingen. Destijds besloot ik niet langer deel te nemen aan de organisatie.

Het tweede dat me bewoog om hier vandaag te zijn is naar aanleiding van een dat eind 2020 gepubliceerd werd in de Engelse krant The Guardian. Rechter oordeelt dat meisje van 9 gestorven is aan luchtvervuiling, las ik als kop. Door een extreem vervuilende fabriek in de buurt van haar wijk overleed dit meisje. De wereld stond even stil. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat een rechte oordeelde dat een mens overleden is aan de gevolgen van vervuiling van een bedrijf. Dit meisje is het recht ontnomen om hier op aarde een leven te genieten. Dit kunnen we niet toestaan. 

Helaas is mijn ervaring en het verhaal van dit meisje slechts een enkel voorbeeld van een probleem en gevolg van huidig beleid. Wij verwachten dan ook van politiek Den Haag het klimaatbeleid serieus te nemen en niet meer weg te kijken van de feiten. De miljarden euro’s die bij de overheid zijn vrij gemaakt moeten ingezet worden om de klimaat problemen aan te pakken, niet te verergeren.  

De Natuur en Milieufederaties hebben in het klimaatakkoord, dat wij in 2018 ondertekend hebben, gestuurd op het lokale perspectief en daarnaast concrete voorstellen ingebracht. Wij vechten voor een nog mooier, duurzamer en bewoonbaarder Almere, Flevoland en Nederland. Wij willen een schone lucht, ruime en diverse natuurgebieden, bedrijven die circulair ondernemen en overheden die sturen op het reduceren van broeikasgassen. Daarom vraag ik jullie vandaag Almere: breng je stem uit op een politieke partij die concrete plannen wil maken om de klimaatproblemen aan te pakken. Almere bedankt!