26 april, 3 en 25 mei – Community of Practice Eetbare Natuur

14 april 2016

De Community of Practice Eetbare Natuur is speciaal bedoeld voor mensen en organisaties die initiatieven ontplooien rond eetbare natuur in Flevoland. Deze initiatieven kunnen variëren van het planten van fruitbomen bij een schoolplein tot het aanleggen en beheren van een voedselbos in een wijk of buitengebied. In de Community of Practice delen de betrokken initiatiefnemers hun kennis en ervaring om de kwaliteit en kwantiteit van (de betrokkenheid bij) de eetbare natuur in Flevoland te vergroten.

Natuur en Milieufederatie Flevoland organiseert in april en mei drie bijeenkomsten voor de Community of Practice Eetbare Natuur:
– 26 april voor Midden Flevoland van 12:00 tot 15:00 uur op Landgoed Roggebotstaete (Dronten)
– 3 mei voor Noordoostpolder van 14:00 tot 17:00 uur op een nader te bepalen locatie
– 25 mei voor Zuidelijk Flevoland van 14:00 tot 17:00 uur in de winkel van Duurzaam in Lelystad aan het Stadhuisplein in Lelystad.

Wilt u deelnemen aan een bijeenkomst en lid worden van de Community of Practice? Meld u dan aan door een e-mail te sturen aan Marc Buiter: m.buiter@nmfflevoland.nl