30 september – Excursie naar het voedselbos Ketelbroek

10 september 2015

Naar aanleiding van een gezamenlijk voorstel[1] van ondergetekenden heeft de provincie Flevoland in het najaar van 2014 middelen gereserveerd voor de ontwikkeling van een grootschalig Voedselbos (ca.20 ha.) in Almere Oosterwold in het kader van het programma Nieuwe Natuur. Sindsdien is er op veel plaatsen en momenten gesproken en nagedacht over de mogelijkheden en duurzame meerwaarden van voedselbossen voor de natuur, stad en landbouw in Flevoland. Die gesprekken en reflecties hebben velen nieuwsgierig gemaakt. Hoe ziet een voedselbos er in de praktijk uit? Hoe wordt zo’n eetbaar bos aangelegd en onderhouden? Welke eetbare planten, struiken en bomen worden daarbij gebruikt? Wat is de gemiddelde oogstopbrengst? Wat kun je zoal eten uit een voedselbos? Enzovoorts.

Tegen deze achtergrond nodigen wij u hierbij graag uit voor de excursie naar het voedselbos Ketelbroek in Groesbeek, die plaats zal vinden op woensdag 30 september a.s. Dankzij ondersteuning vanuit het programma Nieuwe Natuur kunt u zich kosteloos aanmelden voor deelname.

Zie voor meer informatie de bijgevoegde uitnodiging:

Uitnodiging Programma Excursie Ketelbroek 30-09-2015

[1] Natuur en Milieufederatie Flevoland (NMFF), Embergy Consulting, De Waard Eetbaar Landschap (DWEL) en Food Forestry Netherlands (FFN), Voedselbossen in Flevoland: iconen van verzoening tussen natuur, stad en landbouw; voorstel voor de cocreatie van twee grootschalige voedselbossen in Flevoland in het kader van het programma Nieuwe Natuur. Lelystad, Augustus 2014