Aanvragen NMFF Fonds Verbraaken (gesloten)

4 oktober 2016

Al vele jaren beschikt Natuur en Milieufederatie Flevoland over het NMFF Fonds Verbraaken dat als doel heeft om onze lidorganisaties financieel te ondersteunen bij juridische procedures. Aangesloten lidorganisaties kunnen ieder jaar op dit Fonds een beroep doen. Het Fonds is mogelijk vanwege een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij en heeft jaarlijks een bedrag van € 5.000,- .

Jaarlijks maken veel lidorganisaties dankbaar gebruik van het NMFF-Fonds. Ook dit jaar weer. Een van onze leden heeft voor de zomer een aanvraag voor juridische ondersteuning gehonoreerd gekregen door het bestuur. Hierdoor omvat het NMFF-Fonds dit jaar minder financiële middelen. Maar omdat NMFF dit jaar haar 30-jarig bestaan viert, willen we lidorganisaties niet teleurstellen.

Het doen van een aanvraag bij het NMFF-Fonds kan nog tot vrijdag 7 oktober 2015. Het bestuur besluit eind oktober over alle aanvragen.  Heeft u vragen over het NMFF-fonds dan kunt u deze stellen via s.raj@nmfflevoland.nl of 0320 253505.

Voor het doen van een aanvraag bij het NMFF-Fonds dient uw organisatie lidorganisatie van NMFF te zijn. Neem voor het worden van lidorganisatie contact op met s.raj@nmfflevoland.nl of 0320 253505.