Aanvragen NMFF Fonds Verbraaken

1 september 2017

Al vele jaren beschikt Natuur en Milieufederatie Flevoland over het NMFF Fonds Verbraaken dat als doel heeft om onze lidorganisaties financieel te ondersteunen. Aangesloten lidorganisaties kunnen ieder jaar op dit Fonds een beroep doen. Het Fonds is mogelijk vanwege een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij en heeft jaarlijks een bedrag van € 5.000,- .

Jaarlijks maken veel lidorganisaties dankbaar gebruik van het NMFF-Fonds. Hier is een overzicht te vinden van de voorgaande jaren.

Het bestuur ontvangt graag voor 28 september verzoeken van lidorganisaties die een beroep willen doen op het NMFF Fonds Verbraaken. Aanvragen dienen te gebeuren via bijgesloten en ondertekend aanvraagformulier. Halverwege oktober besluit het bestuur over de ingediende verzoeken. Over het besluit wordt iedere aanvrager op de hoogte gesteld.

Een verzoek voor ondersteuning dient ingediend te worden voor 28 september bij: Samantha Raj via s.raj@nmfflevoland.nl

Voor het doen van een aanvraag bij het NMFF-Fonds dient uw organisatie lidorganisatie van NMFF te zijn. Neem voor het worden van lidorganisatie contact op met s.raj@nmfflevoland.nl of 0320 253505.