Adviesloket Ruimte: Ter inzage concept notitie project Diemen-Lelystad

23 oktober 2018

Tot en met donderdag 15 november 2018 ligt een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage voor het programma Beter Benutten Bestaande 380 kV/project Diemen- Lelystad. Het concept NRD is de eerste stap om te komen tot vergunningverlening. In deze notitie staan de kaders voor het op te stellen milieueffectrapport voor het Programma Beter Benutten Bestaande 380 kV/project Diemen- Lelystad. Iedereen kan op de notitie reageren door het indienen van een zienswijze binnen de boven genoemde periode.

Heeft u vragen over ruimtelijke plannen en de bescherming van de Flevolandse natuurgebieden. NMFF-adviesloket Ruimte helpt! (info@nmfflevoland.nl, 0320-253505). NMFF-adviesloket Ruimte adviseert en ondersteunt.