Adviesloket Ruimte – Ter inzage Windplan Blauw

23 oktober 2018

Van vrijdag 19 oktober 2018 tot en met vrijdag 30 november 2018 liggen het Rijksinpassingsplan en de besluiten ter inzage voor Windplanblauw. In die periode kan iedereen die eerder een zienswijze heeft ingediend, een beroep instellen bij de Raad van State. De stukken zijn op de website van Bureau Energieprojecten te bekijken, via deze link, en tijdens reguliere openingstijden te bekijken bij gemeente Lelystad en Dronten. Meer informatie over het indienen van een beroep leest u in de kennisgeving Windplanblauw.

Heeft u vragen over ruimtelijke plannen en de bescherming van de Flevolandse natuurgebieden. NMFF-adviesloket Ruimte helpt! (info@nmfflevoland.nl, 0320-253505). NMFF-adviesloket Ruimte adviseert en ondersteunt.