Adviesloket Ruimte – Ter inzage Windplan Groen

14 november 2017

Tot 30 november 2017 ligt het concept van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor Windplan Groen ter inzage. Deze conceptnotitie heeft als doel betrokkenen en belanghebbenden te informeren over de inhoud en diepgang van het nog op te stellen Milieueffectrapport (MER) en hun reacties mee te kunnen nemen in de uit te voeren milieuonderzoeken.

Heeft u vragen over ruimtelijke plannen en de bescherming van de Flevolandse natuurgebieden. NMFF-adviesloket Ruimte helpt! (info@nmfflevoland.nl, 0320-253505). NMFF-adviesloket Ruimte adviseert en ondersteunt.