Adviesloket Ruimte: Ter inzage

26 juni 2018

Van vrijdag 22 juni 2018 tot en met donderdag 2 augustus 2018 liggen het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpbesluiten ter inzage voor Windplan Blauw. Iedereen kan op het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpbesluiten reageren door het indienen van een zienswijze.

Windplan Blauw is een windpark van circa 215 MW in de noordwest-hoek van Flevoland (gemeenten Dronten en Lelystad). Gelijktijdig wordt ook een plan uitgewerkt voor het saneren van de oude windturbines in het gebied.

Lees meer.