Eindseminar Wind op Land

5 april 2018

“De energietransitie en de opgave die dit met zich meebrengt voor windenergieprojecten is niet alleen een technische of financiële uitdaging maar vooral een sociaal maatschappelijke.” Dat is gebleken uit het onderzoek wat de Natuur en Milieufederaties samen hebben gedaan met Natuur & Milieu. Voor het onderzoek zijn vier casussen geanalyseerd, waaronder Windplan Blauw van Flevoland. Tijdens de eindseminar Wind op Land afgelopen 22 maart zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd, samen met de geleerde lessen en aanbevelingen. Onder andere het belang van het betrekken van omwonenden, ontwikkelaars en natuurorganisaties en het sturen op goede participatie kwam aan het licht.

Bekijk hier de 4 rapporten