Gemeentelijke ervaringen met grootschalige zon

22 mei 2017

In mei organiseerden de Natuur en Milieufederaties in Utrecht een bijeenkomst over ervaringen met (grootschalige) zon voor gemeentelijke daken. Meer dan 50 deelnemers bogen zich over de vraag hoe zonneweides en grote dankinstallaties het beste gerealiseerd kunnen worden. De bijeenkomst was inspirerend en ervaringen uit andere gemeenten zijn zondemeer toepasbaar in Flevoland. Zo vertelde Green Crowd over een zonneweide met meerdere postcoderoos aansluitingen zodat verschillende energiecoöperaties, en daarmee veel bewoners, aan het project kunnen meedoen.

Flevoland is koploper in windenergie. Verwacht wordt dat de komende jaren ook (grootschalige) zonne-energie in Flevoland gaat toenemen. De ervaringen buiten Flevoland zijn daarbij leerzaam. De gemeente Utrechts Heuvelrug hanteert in haar beleid 3 categorieën zonneweides van oplopende grootte: < 50 m2 voor particulieren op het eigen erf, veldinstallaties voor het eigen (agrarisch) bedrijf en veldinstallaties groter dan 1 hectare. Ook heeft zij gebieden opgenomen die uitgesloten zijn voor grootschalige zonne-installaties, waaronder Natura 2000 gebieden. Een ander voorbeeld is de stad Utrecht die in 2020 (over 3 jaar!) maar liefst 10% van het aanwezige stedelijk dakoppervlak wil gebruiken voor zonnepanelen. Van de 4 grote steden groeit zonne-energie veruit het hardst in Utrecht.