Innovatietafels

28 januari 2019

In 2018 zijn vier innovatietafels georganiseerd. Via innovatietafels is voor de regio Lelystad samen met verschillende partijen (zoals bedrijven, onderwijs, NGO’s en overheden) gezocht naar samenwerkingskansen en vervolgstappen.

Kleinschalige gebiedsontwikkeling
Bij deze innovatietafel zijn vooral de kansen verkend voor kleinschalige (stedelijke) duurzame gebiedsontwikkelingen met potentie tot opschalen.
Klik hier om het volledige verslag te lezen.

Textiel: ‘kansen voor het verkleinen van de Lelystadse textielberg’
Bij deze innovatietafel is gekeken naar de kansen voor het verkleinen van de Lelystadse textielberg en verkleinen van de berg luiers en incontinentiemateriaal.
Klik hier om het volledige verslag te lezen. 

Schone stadsdistributie ‘kansen voor schoon vervoer en verkorten van ketens’
Bij deze innovatietafel is specifiek gekeken naar de kansen voor schone stadsdistributie en het verkorten van logistieke ketens in de regio Lelystad.
Klik hier om het volledige verslag te lezen