Ter inzage Ontwerp Omgevingsprogramma Flevoland en ontwerp Omgevingsverordening Flevoland

4 september 2018

In de ontwerpen Omgevingsprogramma en Omgevingsverordening zijn bestaand beleid en regels voor de fysieke leefomgeving uit provinciale beleidsnota’s en verordeningen bij elkaar gebracht in een nieuwe opzet.

De ontwerpen liggen met ingang van maandag van 13 augustus 2018 tot en met maandag 24 september 2018 op werkdagen tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage op de volgende plaatsen:

  • Gemeentehuis Almere, Stadhuisplein 1 te Almere Stad
  • Gemeentehuis Lelystad, Stadhuisplein 2 te Lelystad
  • Gemeentehuis Dronten, De Rede 1 te Dronten
  • Gemeentehuis Noordoostpolder, Harmen Visserplein 1 te Emmeloord
  • Gemeentehuis Urk, Singel 9 te Urk
  • Gemeentehuis Zeewolde, Raadhuisplein 1 te Zeewolde
  • Provinciehuis van provincie Flevoland, Visarenddreef 1 te Lelystad.

Of via de website

NMFF Adviesoket Ruimte helpt!
Heeft u vragen over ruimtelijke plannen en de bescherming van de Flevolandse natuurgebieden. NMFF-adviesloket Ruimte helpt! (info@nmfflevoland.nl, 0320-253505). NMFF-adviesloket Ruimte adviseert en ondersteunt.