Kansen verkennen op weg naar energieneutrale woningen

30 oktober 2017

Flevolandse woningcorporaties op verzoek van de NMFF bijeen gekomen in Lelystad. De afgelopen periode hebben we met hen gesproken over de energie-ambities op weg naar 2050 en de verwachtingen bij een mogelijke Flevolandse Energie Agenda. De bevindingen uit de gesprekken zijn met elkaar gedeeld en kansen voor samenwerkingen zijn verkend.