Lessen uit de Flevolandse windenergiepraktijk

19 maart 2018

Op donderdag 22 maart wordt de Green Deal Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten ondertekend door minister Wiebes, de Natuur en Milieufederaties en nog vele anderen. De ondertekening is een van de onderdelen van het seminar “Samen de Energietransitie versnellen.” Het seminar wordt georganiseerd door de Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu als afsluiting van hun project waarbij 5 grote windprojecten werden onderzocht op faal- en succesfactoren. De lessen uit deze projecten worden 22 maart ook gepresenteerd.

In Flevoland is de totstandkoming van het windenergiebeleid in het algemeen en die van Windplan Blauw in het bijzonder onder loep genomen. Het Flevolandse windenergiebeleid kan voor andere gebieden in Nederland als voorbeeld dienen. Enkele lessen uit de (Flevolandse) praktijk:
– Grootschalige opwekking van duurzame energie kan niet zonder draagvlak van bewoners. Dat geldt zowel voor windenergie en in toenemende mate ook voor zonne-energie. Alle bewoners moeten kunnen profiteren van de energietransitie. Het sociale aspect van deze transitie is dus belangrijk, waaronder de mogelijkheid om financieel mee te kunnen doen.
– Een van de zaken die de overheden hebben geleerd, is dat hun voorwaarden juridisch geborgd worden voordat de planologische procedures zijn afgerond. Zodra de planologische procedures zijn afgerond heeft de overheid feitelijk geen onderhandelingsmacht meer.
-In het plangebied van Windplan Blauw hebben de initiatiefnemers bovendien een samenwerkingsovereenkomst getekend voordat zij een intentieovereenkomst konden aangaan met de overheden. De overheden verzekerden zich zo van één aanspreekpunt.

Benieuwd naar meer lessen en aanbevelingen? Kom dan op donderdag 22 maart naar Utrecht voor het seminar Samen de Energietransitie Versnellen! Het seminar is natuurlijk gratis, maar aanmelding is verplicht.