Luchthavenbesluit Lelystad ter inzage

16 januari 2019

Sinds 11 januari 2019 ligt de ontwerpversie van het nieuwe Luchthavenbesluit voor luchthaven Lelystad ter inzage. Belanghebbenden hebben tot en met donderdag 21 februari de tijd om te reageren.

Het Luchthavenbesluit is eigenlijk de vergunning waaronder de activiteiten van de luchthaven Lelystad kunnen plaatsvinden. Deze ‘vergunning’ en de bijbehorende milieu effect rapportage worden nu dus gewijzigd. Het Ministerie van I&W organiseert hierover een aantal informatieavonden. Waar en wanneer leest u hier.

Op maandag 28 januari organiseert de Natuur en Milieufederatie een themabijeenkomst voor haar lidorganisaties over de wijziging van het Luchthavenbesluit. Op basis daarvan overweegt de NMFF een zienswijze in te dienen.

In het nieuwe gewijzigde Luchthavenbesluit wil de Natuur en Milieufederatie graag dezelfde punten terug zien die zij bij het toenmalige Luchthavenbesluit in 2014 als belangrijke voorwaarde stelde: geen nachtvluchten, geen vrachtvluchten, en geen autonome groei. Daarnaast wil de NMFF voldoende aandacht voor de effecten van de hogere fijnstof- en CO2 uitstoot en is zij van mening dat de groei van Lelystad pas kan plaatsvinden nadat het luchtruim van Nederland is heringedeeld, zoals al eerder in 2014 met het Rijk was afgesproken.

Heeft u vragen over ruimtelijke plannen of de bescherming van de Flevolandse natuurgebieden. NMFF-adviesloket Ruimte helpt! (info@nmfflevoland.nl, 0320-253505). NMFF-adviesloket Ruimte adviseert en ondersteunt.