Maak serieus werk van klimaatbeleid

18 augustus 2015

Natuur- en milieuorganisaties roepen Minister Kamp op om serieus werk te maken van klimaatbeleid.

De Staat moet het Energieakkoord volledig uitvoeren en de productie van elektriciteit uit kolencentrales drastisch verlagen. Alleen zo kan de ondergrens van 25 procent minder broeikasgassen in 2020 ten opzichte van 1990 gerealiseerd worden. Dat schrijven de Natuur en Milieufederaties, Greenpeace, Milieudefensie en Natuur & Milieu in een brief aan Minister Kamp.

Vonnis is absolute ondergrens
Op 24 juni deed de rechtbank in Den Haag uitspraak in de klimaatzaak die Urgenda samen met 900 burgers aanspande tegen de Staat. Volgens het vonnis moet de Staat in 2020 de uitstoot van broeikasgassen in Nederland hebben teruggebracht met tenminste 25 procent ten opzichte van 1990. Volgens de natuur-en milieuorganisaties zou de Staat zich moeten committeren aan 40 procent reductie om het risico op opwarming boven de twee graden Celsius te beperken. Een reductie van 25 procent is slechts de absolute ondergrens.

Energieakkoord onverkort uitvoeren
Met het vastgestelde en voorgenomen beleid komt de broeikasgasreductie in 2020 uit op 17,4 procent volgens een raming van het Planbureau voor de Leefomgeving . Voert de Staat het Energieakkoord volledig uit, dan komt de reductie uit op 21 procent. In de brief aan de Minister doen de natuur- en milieuorganisaties een aantal beleidsvoorstellen om de afgesproken energiedoelen te behalen.

Verminder productie elektriciteit kolencentrales
Tenslotte wijzen de natuur- en milieuorganisaties de Minister erop dat ook de productie van elektriciteit uit kolencentrales verminderd moet worden. Andere maatregelen om in korte tijd te zorgen voor de benodigde broeikasgasreductie zijn niet voorhanden of vallen al binnen het Energieakkoord.

Lees hier de Brief aan minister Kamp