Natuur-en Milieufederaties ondertekenen Green Deal Voedselbossen

23 november 2017

Op donderdag 23 november tekenden de Natuur en Milieufederaties samen met 20 andere deelnemende partijen in het provinciehuis in Lelystad de Green Deal Voedselbossen. Voorzitter Frank Braakhuis van de Natuur-en Milieufederatie Flevoland (NMFF): “Met de ondertekening van deze Green Deal tonen we, samen met de andere betrokkenen, onze intenties voor verdere ontwikkeling van de voedselbosbouw in Flevoland en Nederland.”

NMFF is als mede initiatiefnemer al langere tijd betrokken bij de realisatie van 20 hectare voedselbos  in het gebied Almere Eemvallei. Ook ondersteunt de NMFF de intenties van haar lidorganisaties gericht op voedselbosbouw. Zo zijn Landgoed Roggebotstaete en IVN-Zeewolde bezig met het aanleggen van voedselbossen. De afgelopen periode heeft de NMFF diverse bijeenkomsten georganiseerd over deze nieuwe vorm van ‘voedselbossen’ om initiatiefnemers met elkaar te verbinden en kennis te verspreiden (zogeheten Community of Practice). Ook is met Flevolandse partners een rapport gemaakt ‘visie op eetbare natuur in Flevoland’.

Voedsel uit het bos
‘Voedselbossen’ is een verzamelnaam voor een vorm van duurzame landbouw die sterk aan populariteit wint. Een voedselbos is een agrarisch ecosysteem dat is opgebouwd uit vier tot negen vegetatielagen met vooral meerjarige eetbare soorten. Uit een goed ontworpen voedselbos kunnen het hele jaar door eetbare producten worden geoogst, zoals groenten, fruit, noten, thee, paddenstoelen en honing. Voedselbossen worden steeds vaker aangelegd om op een duurzame manier lokaal voedsel te verbouwen.

Green Deal
Met de Green Deal maken overheden en betrokken organisaties afspraken om zich voor voedselbossen in te zetten. Want in de praktijk blijkt dat de voedselbosbouw extra input en sturing kan gebruiken, bijvoorbeeld op het juridische vlak. In wet- en regelgeving zijn de domeinen van ‘landbouw’ en ‘natuur’ vrijwel geheel van elkaar gescheiden. Bomen en struiken passen niet altijd binnen de wettelijke perken voor voedselproductie, terwijl de subsidieregels voor bos- en natuur veel eetbare soorten uitsluiten die voor voedselbossen juist interessant zijn. Bovendien zijn er grotere en kleinere onderzoeksvragen rond dit nieuwe vakterrein, waar meerdere partijen voor nodig zijn.

Wil je zelf aan de slag met voedselbossen in Flevoland, neem dan contact op met de Natuur en Milieufederatie Flevoland.