Praktijkvoorbeelden Wind op Land

29 april 2017

Afgelopen donderdag 20 april organiseerden de Natuur en Milieufederaties de bijeenkomst Praktijkvoorbeelden Wind op Land in ‘s-Hertogenbosch. Zo’n 50 aanwezigen deelden de belangrijksten lessen van grootschalige windontwikkeling met elkaar.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden op Goeree-Overflakkee, langs de A16 in Brabant en in Limburg deelden de aanwezige overheden, ontwikkelaars en maatschappelijke organisaties hun ervaringen.

Het ministerie van EZ ondersteunde de bijeenkomst omdat zij op zoek is naar de kritieke succesfactoren van grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen, zoals windparken. Uit de 3 voorbeelden kwam duidelijk naar voren dat een substantiële mate van mede-eigenaarschap een van sleutels is tot een soepele planvorming.

Ook de Natuur en Milieufederatie Flevoland is deelnemer aan deze ‘leeromgeving’ van het Rijk. De ervaringen in Flevoland zijn een goede voorbeeld voor andere gebieden in Nederland en andersom kan de Flevolandse aanpak van opschaling en sanering profiteren van de lessen van anderen. DE NMFF brengt haar kennis is bij de verschillende nieuwe windontwikkeling in Flevoland omdat mede-eigenaarschap van windparken door bewoners een van de sleutels tot succes is.