Versterking voor de bijen

11 juni 2018

Op 5 juni 2018 hebben de deelnemers de mini-cursus “Drachtplanten van de honingbij” met goed gevolg afgelegd. De cursus is georganiseerd door de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) afdeling Oost Flevoland en werd gegeven door een lid van de vereniging, Theo Vulink.

Willem Boers van de NBV: “Door het volgen van deze cursus vergroot je je kennis omtrent de relatie tussen vegetatie en drachtplanten die bij- en insect- vriendelijk zijn en kun je als het ware kijken door ‘de ogen van de honingbij en insect’. We hebben de belangrijkste drachtplantsoorten besproken, die geschikt zijn voor Flevoland. Cursisten hebben nu inzicht als het gaat om drachtplant verbetering van klein naar grootschalig en vegetatie beheer.”

Bij voldoende aanmeldingen wordt deze cursus ook weer in 2019 gegeven.

Natuur en Milieufederatie Flevoland is trots op het succes van deze lidorganisatie en hoopt dat nog vele cursisten zullen volgen.