NMF Flevoland Samen voor een mooi en duurzaam Flevoland
Menu
Zienswijze Ontwerp Omgevingsverordening

Zienswijze Ontwerp Omgevingsverordening

In de Ontwerp Omgevingsverordening Flevoland die 14 mei 2020 ter inzage is gelegd staat beschreven hoe onze provincie invulling geeft aan de Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2022 ingaat. De Omgevingswet vervangt tientallen wetten en honderden regels die over de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving gaan zoals de Wet Natuurbeheer, maar ook wetten omtrent infrastructuur en cultureel erfgoed.

Onderdeel van de Omgevingswet is het verplaatsen van verantwoordelijkheden van de landelijke overheid naar de lokale overheden. Zo kan iedere regio zijn eigen invulling geven aan de Omgevingswet via de Omgevingsverordening. In de Ontwerp Omgevingsverordening Flevoland staat hoe onze provincie de Omgevingswet uit wil voeren.

De Natuur- en Milieufederatie Flevoland heeft gereageerd op de Ontwerp Omgevingsverordening door middel van een zienswijze. In de Ontwerp Omgevingsverordening wordt namelijk een uitzondering gemaakt op het Faunabeheerplan als het om bestrijding van de vogels ten behoeve van Lelystad Airport gaat. Hier zijn wij er niet mee eens, Lelystad Airport ligt namelijk tussen allerlei gebieden waar de laatste jaren juist extra inzet is geweest om vogels aan te trekken.

Wij mogen ieder jaar duizenden trekvogels verwelkomen in onze provincie, daarom is er in het Faunabeheerplan 2019-2023 vastgelegd hoe we met deze vogels omgaan rondom Lelystad Airport. Wij zijn dan ook erg verbaasd dat in de Ontwerp Omgevingsverordening staat dat er afgeweken mag worden van dit plan.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Inschrijven
Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF