NMF Flevoland Samen voor een mooi en duurzaam Flevoland
Menu
Ruimte

Ruimte

Samen met onze lidorganisaties stimuleren we dat ruimtelijke plannen beter en meer gedragen worden. De NMFF kent ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie op haar duimpje, weet hoe de politieke hazen lopen, heeft veel ruimtelijk-juridische kennis in huis en kan haar lokale netwerk inzetten. Dit geeft ons positie in ons streven naar de realisatie van ecologische verbindingen, goede basisvoorwaarden voor de natuur en klimaatbestendige ontwikkelingen. Ambities die door de decentralisatie van de ruimtelijke ordening en het natuurbeleid steeds meer beïnvloed worden door regionale en lokale beslissingen.

Heeft u vragen over de bescherming van de Flevolandse natuurgebieden en ruimtelijke plannen? NMFF-adviesloket Ruimte helpt! (info@nmfflevoland.nl, 0320-253505). NMFF-adviesloket Ruimte adviseert en ondersteunt.

Nieuws
5 aprilEindseminar Wind op Land

“De energietransitie en de opgave die dit met zich meebrengt voor windenergieprojecten is niet alleen een technische...

19 maartLessen uit de Flevolandse windenergiepraktijk

Op donderdag 22 maart wordt de Green Deal Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten ondertekend door...

23 februariBeëindiging deelname NMFF aan Alderstafel Lelystad

Op 2 februari jl. heeft het bestuur zowel de heer Hans Alders (voorzitter van de Alderstafel Lelystad)...

14 novemberAdviesloket Ruimte – Ter inzage Windplan Groen

Tot 30 november 2017 ligt het concept van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor Windplan Groen...

7 novemberZienswijze internetconsultatie ontwerp aansluitroutes Lelystad Airport

Met de zienswijze aan Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat reageren de Natuur en Milieufederaties van Flevoland, Overijssel,...

10 oktoberConsultatie over ontwerp-aansluitroutes luchthaven Lelystad

Tot 2 november 2017 kan iedere belanghebbende via een internetconsultatie zijn of haar mening geven over de...

Doen
26 februariKlimaatommetjes

Het Klimaatommetje vertelt het verhaal van Flevoland en haar unieke, natuurrijke en energierijke landschap. Klimaatommetjes maken klimaatvriendelijke...

21 februariNMFF-adviesloket Ruimte helpt!

Heeft u vragen over de bescherming van de Flevolandse natuurgebieden en ruimtelijke plannen?NMFF-adviesloket Ruimte helpt! (info@nmfflevoland.nl, 0320-253505).  NMFF-adviesloket...

15 januariRuimtelijke visie van de Natuur-en Milieufederaties

Met de Omgevingswet vereenvoudigt en bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker...

1 januariTer inzage leggingen

Bekijk welke stukken ter inzage liggen. Klik hier voor provincie Flevoland. Bekijk de ruimtelijke plannen in uw...

1 januariPublicaties over Ruimte

Op deze pagina vindt u de publicaties van Natuur- en Milieufederatie Flevoland. Kunt u niet vinden wat u...

1 januariNatte voeten of Spaanse Rivièra?

Klimaatverandering vraagt om verre vooruitzichten, maar ook om concrete stappen. Een klimaatbestendig landelijk gebied in Flevoland? Het is belangrijk om...

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Inschrijven
Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF