NMF Flevoland Samen voor een mooi en duurzaam Flevoland
Menu

Ruimte

Samen met onze lidorganisaties stimuleren we dat ruimtelijke plannen beter en meer gedragen worden. De NMFF kent ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie op haar duimpje, weet hoe de politieke hazen lopen, heeft veel ruimtelijk-juridische kennis in huis en kan haar lokale netwerk inzetten. Dit geeft ons positie in ons streven naar de realisatie van ecologische verbindingen, goede basisvoorwaarden voor de natuur en klimaatbestendige ontwikkelingen. Ambities die door de decentralisatie van de ruimtelijke ordening en het natuurbeleid steeds meer beïnvloed worden door regionale en lokale beslissingen.

Heeft u vragen over de bescherming van de Flevolandse natuurgebieden en ruimtelijke plannen? NMFF-adviesloket Ruimte helpt! ([email protected], 0320-253505). NMFF-adviesloket Ruimte adviseert en ondersteunt.

Nieuws
21 oktoberAdviesloket Ruimte: Zienswijze NMFF op Nota Reikwijdte en Detailniveau Luchtruimherziening

Natuur- en Milieufederatie Flevoland heeft een zienswijze ingediend op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de...

21 oktoberLoket Ruimte: Ontwerpbestemmingsplan Theaterkwartier Lelystad

Het ontwerpbestemmingsplan Theaterkwartier ligt van donderdag 17 oktober tot en met 27 november 2019 ter inzage. Het...

27 septemberPlan voor 10 miljoen extra bomen in Nederland valt in de prijzen

De Postcode Loterij gaat de aanplant van 10 miljoen bomen in Nederland mogelijk maken met een extra...

27 septemberNieuwe partners van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel maken zich hard voor een biodiverse toekomst

Een brede maatschappelijke coalitie voor het herstel van de Nederlandse biodiversiteit. Daar tekenden 25 partners van het...

30 aprilKlimaatakkoord kan niet zonder CO2-heffing

Op verzoek van GroenLinks en PvdA onderzoekt het Planbureau voor de Leefomgeving hoe een CO2-heffing uitpakt voor...

24 aprilFelicitatiekaart Statenleden

Namens de groene organisaties in Flevoland is gezamenlijk een felicitatiekaart aangeboden aan de nieuwe Statenleden. In de...

Doen
1 juniNMFF-adviesloket Ruimte helpt!

Heeft u vragen over de bescherming van de Flevolandse natuurgebieden en ruimtelijke plannen?NMFF-adviesloket Ruimte helpt! ([email protected], 0320-253505).  NMFF-adviesloket...

1 juniKlimaatommetjes

Het Klimaatommetje vertelt het verhaal van Flevoland en haar unieke, natuurrijke en energierijke landschap. Klimaatommetjes maken klimaatvriendelijke...

9 maartNMFF-adviesloket Ruimte helpt!

Heeft u vragen over de bescherming van de Flevolandse natuurgebieden en ruimtelijke plannen?NMFF-adviesloket Ruimte helpt! ([email protected], 0320-253505).  NMFF-adviesloket...

1 maartKlimaatommetjes

Het Klimaatommetje vertelt het verhaal van Flevoland en haar unieke, natuurrijke en energierijke landschap. Klimaatommetjes maken klimaatvriendelijke...

1 januariZienswijze Zon

De Natuur en Milieufederatie Flevoland en Natuurmonumenten hebben een gezamenlijke zienswijze ingediend op de ontwerp Structuurvisie Zon...

15 januariRuimtelijke visie van de Natuur-en Milieufederaties

Met de Omgevingswet vereenvoudigt en bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker...

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Inschrijven
Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF