NMF Flevoland Samen voor een mooi en duurzaam Flevoland
Menu

Ruimte

Samen met onze lidorganisaties stimuleren we dat ruimtelijke plannen beter en meer gedragen worden. De NMFF kent ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie op haar duimpje, weet hoe de politieke hazen lopen, heeft veel ruimtelijk-juridische kennis in huis en kan haar lokale netwerk inzetten. Dit geeft ons positie in ons streven naar de realisatie van ecologische verbindingen, goede basisvoorwaarden voor de natuur en klimaatbestendige ontwikkelingen. Ambities die door de decentralisatie van de ruimtelijke ordening en het natuurbeleid steeds meer beïnvloed worden door regionale en lokale beslissingen.

Heeft u vragen over de bescherming van de Flevolandse natuurgebieden en ruimtelijke plannen? NMFF-adviesloket Ruimte helpt! ([email protected], 0320-253505). NMFF-adviesloket Ruimte adviseert en ondersteunt.

Nieuws
4 augustusNatuur en milieuorganisaties maken met 16.000 mensen bezwaar tegen groei luchtvaart

Natuur & Milieu heeft op donderdag 9 juli samen met duizenden burgers officieel bezwaar gemaakt tegen de...

23 juniZienswijze Ontwerp Omgevingsverordening

In de Ontwerp Omgevingsverordening Flevoland die 14 mei 2020 ter inzage is gelegd staat beschreven hoe onze...

11 juniProvincies zijn aan zet bij aanpak stikstofproblematiek

Natuur en Milieufederaties reageren op eindadvies Commissie Remkes De Natuur en Milieufederaties zien in het rapport van...

4 juniOntwerp-luchtvaartnota 2020-2050 ter inzage gelegd

Op 29 mei is de Ontwerp-luchtvaartnota 2020-2050 ter inzage gelegd, samen met het Plan-milieueffectrapport en de passende...

25 meiOntwerp Omgevingsverordening Flevoland openbaar, inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld

Op 14 mei is de Ontwerp Omgevingsverordening Flevoland ter inzage gelegd, u kunt de tekst hier bekijken...

7 meiTeken voor een eerlijke vleesprijs

True Animal Protein Price (TAPP) Coalitie is een petitie gestart voor een eerlijke vleesprijs. Sinds 2018 pleit...

Doen
1 decemberThemabijeenkomst 12 december ‘Luchthaven Lelystad’

Er is veel gebeurd sinds de laatste bijeenkomst waar we elkaar troffen om bij te praten over...

13 novemberGezocht: provinciale ambassadeurs klimaatbuffer

NMFF wil meehelpen om natuur in te zetten bij het opvangen van klimaatverandering. Samen met de coalitie...

1 juniNMFF-adviesloket Ruimte helpt!

Heeft u vragen over de bescherming van de Flevolandse natuurgebieden en ruimtelijke plannen?NMFF-adviesloket Ruimte helpt! ([email protected], 0320-253505).  NMFF-adviesloket...

9 maartNMFF-adviesloket Ruimte helpt!

Heeft u vragen over de bescherming van de Flevolandse natuurgebieden en ruimtelijke plannen?NMFF-adviesloket Ruimte helpt! ([email protected], 0320-253505).  NMFF-adviesloket...

1 maartKlimaatommetjes

Het Klimaatommetje vertelt het verhaal van Flevoland en haar unieke, natuurrijke en energierijke landschap. Klimaatommetjes maken klimaatvriendelijke...

1 januariZienswijze Zon

De Natuur en Milieufederatie Flevoland en Natuurmonumenten hebben een gezamenlijke zienswijze ingediend op de ontwerp Structuurvisie Zon...

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Inschrijven
Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF