NMF Flevoland Samen voor een mooi en duurzaam Flevoland
Menu
Ruimte

Ruimte

Samen met onze lidorganisaties stimuleren we dat ruimtelijke plannen beter en meer gedragen worden. De NMFF kent ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie op haar duimpje, weet hoe de politieke hazen lopen, heeft veel ruimtelijk-juridische kennis in huis en kan haar lokale netwerk inzetten. Dit geeft ons positie in ons streven naar de realisatie van ecologische verbindingen, goede basisvoorwaarden voor de natuur en klimaatbestendige ontwikkelingen. Ambities die door de decentralisatie van de ruimtelijke ordening en het natuurbeleid steeds meer beïnvloed worden door regionale en lokale beslissingen.

Heeft u vragen over de bescherming van de Flevolandse natuurgebieden en ruimtelijke plannen? NMFF-adviesloket Ruimte helpt! (info@nmfflevoland.nl, 0320-253505). NMFF-adviesloket Ruimte adviseert en ondersteunt.

Nieuws
26 juniAdviesloket Ruimte: Ter inzage

Van vrijdag 22 juni 2018 tot en met donderdag 2 augustus 2018 liggen het ontwerp-inpassingsplan en de...

11 juniZienswijze Zon

De Natuur en Milieufederatie Flevoland en Natuurmonumenten hebben een gezamenlijke zienswijze ingediend op de ontwerp Structuurvisie Zon...

16 meiAdviesloket Ruimte – Ter inzage bestemmingsplan Ketelhaven Buitendijks, inclusief MER

Dit plan betreft het buitendijkse gedeelte van Ketelhaven en vervangt het nu geldende bestemmingsplan. Het betreft de ontwikkeling...

16 meiAdviesloket Ruimte – ter inzage Ontwerp Structuurvisie Zon

Met de Structuurvisie Zon wil de provincie ruimte bieden aan gemeenten om in het landelijke gebied  van...

5 aprilEindseminar Wind op Land

“De energietransitie en de opgave die dit met zich meebrengt voor windenergieprojecten is niet alleen een technische...

19 maartLessen uit de Flevolandse windenergiepraktijk

Op donderdag 22 maart wordt de Green Deal Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten ondertekend door...

Doen
26 februariKlimaatommetjes

Het Klimaatommetje vertelt het verhaal van Flevoland en haar unieke, natuurrijke en energierijke landschap. Klimaatommetjes maken klimaatvriendelijke...

21 februariNMFF-adviesloket Ruimte helpt!

Heeft u vragen over de bescherming van de Flevolandse natuurgebieden en ruimtelijke plannen?NMFF-adviesloket Ruimte helpt! (info@nmfflevoland.nl, 0320-253505).  NMFF-adviesloket...

15 januariRuimtelijke visie van de Natuur-en Milieufederaties

Met de Omgevingswet vereenvoudigt en bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker...

1 januariTer inzage leggingen

Bekijk welke stukken ter inzage liggen. Klik hier voor provincie Flevoland. Bekijk de ruimtelijke plannen in uw...

1 januariPublicaties over Ruimte

Op deze pagina vindt u de publicaties van Natuur- en Milieufederatie Flevoland. Kunt u niet vinden wat u...

1 januariNatte voeten of Spaanse Rivièra?

Klimaatverandering vraagt om verre vooruitzichten, maar ook om concrete stappen. Een klimaatbestendig landelijk gebied in Flevoland? Het is belangrijk om...

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Inschrijven
Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF