NMF Flevoland Samen voor een mooi en duurzaam Flevoland
Menu

Over ons

‘Natuur- en Milieufederatie Flevoland werkt aan een mooie en duurzame provincie Flevoland: een provincie met een rijke natuur, mooi landschap en een gezond milieu. Een provincie waar we duurzaam wonen en werken, zodat de bewoners van Flevoland van een gezonde leefomgeving kunnen genieten, nu en straks.’

De NMFF zet zich in de provincie Flevoland met hart in ziel in voor natuur en milieu in Flevoland. Duurzaamheid doe je samen: we faciliteren, stimuleren en regisseren samenwerking met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. De NMFF creëert en neemt initiatieven die de provincie duurzamer maken.

Meerjarenbeleidsplan
Hieronder vindt u het meerjarenbeleidsplan 2015 – 2019
Meerjarenbeleidsplan

Financiering
Kant-en-klare subsidies zijn minder beschikbaar dan voorheen. Door de crisis is het geld ook niet overvloedig aanwezig om projecten te financieren. Hoe dan ook vragen financiers (meer dan vroeger) om concrete resultaten. Er is natuurlijk nog veel geld in Nederland: bij groene beleggingsfondsen, particulieren en via nieuwe verdienmodellen. Het vereist creativiteit, ondernemerschap en een zakelijk instinct om dit geld te verwerven en benutten.

We zien razendsnelle ontwikkeling op ict-gebied die de manier van communiceren, organiseren, produceren, informeren en nog veel meer ingrijpend verandert. Als we die mogelijkheden goed benutten – om politiek en publiek draagvlak te verwerven voor duurzaamheid, om onze achterban en ons netwerk uit te breiden – biedt dat kansen voor de NMFF.

Verslag en verantwoording
In het jaarbericht 2019 leest u meer over het werk van NMFF. Uitgebreide informatie is te vinden in ons jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019.

Bekijk hier het jaarverslag van voorgaande jaren. 

Statuten
Natuur en Milieufederatie Flevoland wordt bestuurd volgens de statuten

Vragen en klachten
Voor de behandeling van vragen en klachten hanteert Natuur en Milieufederatie Flevoland een speciale procedure (.pdf).

ANBI
De Natuur en Milieufederatie Flevoland is een ANBI (algemeen nut beogende instelling). We hebben de  informatie die voor de ANBI-status van belang is voor u op een rij gezet.

Erkend goed doel
Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF)  is houder van het CBF-keurmerk voor goede doelen.

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kunt u gerust geven omdat u ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Inschrijven
Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Nationale Postcode Loterij
CBF