Loket Ruimte: MER adviseert Provincie 

Loket Ruimte: MER adviseert Provincie 

 

 

 

 

 

 

 

Loket Ruimte: MER adviseert Provincie 
De onafhankelijk Commissie voor de Milieueffectrapportage (MER) adviseert de Provincie om de gevolgen voor de natuur van de geplande buitendijkse haven bij Urk beter te onderbouwen. De servicehaven staat gepland in het IJsselmeer, een natura2000-gebied. Volgens de commissie MER heeft de provincie niet goed genoeg onderbouwd dat de stikstofdepositie van de haven geen effect heeft op de kwetsbare Natura2000-natuur. In 2019 werd er al eens een streep door het plan gezet door de Raad van State vanwege de stikstofregels. Het adviesloket Ruimte volgt de verbeterstappen.