Circulaire Challenges 

Natuur en Milieufederatie heeft samen met haar lidorganisaties, overheden en regionale bedrijven een campagne in leven geroepen om één jaar lang stappen te zetten die bijdragen aan een Circulair Flevoland. Iedereen kan een stapje zetten! Er zijn 48 challenges die gaan over 12 verschillende thema’s. Elke maand staat een ander thema centraal en elke week is er een nieuwe challenge om aan mee te doen. Aan één meedoen is al genoeg. Want daardoor draag je bij aan minder CO2 en minder energie- en grondstoffenverbruik. En dan help je mee impact te maken samen met alle andere Flevolanders die meedoen aan deze uitdaging.

Contactpersoon: Oscar Peterson