Over ons

Over ons

‘Natuur- en Milieufederatie Flevoland werkt aan een mooie en duurzame provincie Flevoland: een provincie met een rijke natuur, mooi landschap en een gezond milieu. Een provincie waar we duurzaam wonen en werken, zodat de bewoners van Flevoland van een gezonde leefomgeving kunnen genieten, nu en straks.’

De Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF) stamt uit 1986 en is opgericht als provinciale federatie van
aangesloten organisaties. Net als bij de andere provincies, kreeg Flevoland zo een federatie die zich inzette voor
versterking van de natuur en verbetering van het leefmilieu. Inmiddels zijn we uitgegroeid naar een federatie van
35 lidorganisaties en werken we nog dagelijks samen met onze leden aan een Mooi en Duurzaam Flevoland.

Bewoners helpen bij hun inzet voor hun eigen leefomgeving zit in ons DNA. Daarnaast heeft de NMFF een
eigenstandige positie ontwikkeld als behartiger van natuur- en milieubelangen, meebeslisser in gebiedsprocessen
en versneller van duurzame ontwikkelingen. Flevoland is bij uitstek een provincie die voorop loopt bij het
ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Samenwerken met het bedrijfsleven, overheden en andere organisaties is
belangrijk voor versnelling.

Wat de NMFF onderscheidt van andere regionale spelers zijn onze ideële drijfveer en onze onafhankelijkheid.
Wat ons onderscheidt van andere groene ngo’s zijn de langjarige gebiedskennis waarover de NMFF beschikt en
het sterke provincie dekkende netwerk onder actieve bewoners, duurzame ondernemers, deskundigen,
maatschappelijke organisaties, ambtenaren, bestuurders en politici. Tot slot zijn wij in staat om de verbinding te
leggen tussen al deze partijen en hun taal te spreken, vooral met bewoners.

De NMFF is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk. Een team van professionals voert het
dagelijkse werk uit. Daarbij zoeken we de samenwerking met bewoners(groepen), bedrijfsleven, overheden en
andere organisaties. Bij ruimtelijke ontwikkelingen, standpuntbepaling en projecten werkt de NMFF samen met
onze aangesloten groepen, onze oren en ogen in het veld en partners bij het bouwen aan een mooie en
duurzame provincie.

Voor een aantal basistaken ontvangt de NMFF een basissubsidie van de provincie Fevoland. Daarnaast steunt
de Nationale Postcodeloterij – via de koepel van de Natuur en Milieufederaties – ons werk. Tot slot zoekt de
NMFF per project financiering. De NMFF heeft de ANBI status en wordt gekeurd door het CBF.

Meerjarenbeleidsplan
Hieronder vindt u het meerjarenbeleidsplan:
Meerjarenbeleidsplan 2016-2021

Financiering
Kant-en-klare subsidies zijn minder beschikbaar dan voorheen. Door de crisis is het geld ook niet overvloedig aanwezig om projecten te financieren. Hoe dan ook vragen financiers (meer dan vroeger) om concrete resultaten. Er is natuurlijk nog veel geld in Nederland: bij groene beleggingsfondsen, particulieren en via nieuwe verdienmodellen. Het vereist creativiteit, ondernemerschap en een zakelijk instinct om dit geld te verwerven en benutten.

We zien razendsnelle ontwikkeling op ict-gebied die de manier van communiceren, organiseren, produceren, informeren en nog veel meer ingrijpend verandert. Als we die mogelijkheden goed benutten – om politiek en publiek draagvlak te verwerven voor duurzaamheid, om onze achterban en ons netwerk uit te breiden – biedt dat kansen voor de NMFF.

Verslag en verantwoording 2020
In het Jaarverslag 2020 vindt u meer informatie over ons werk.

Onze Impact in 2020
Hier vindt u onze impactmeting 2020.

Statuten
Natuur en Milieufederatie Flevoland wordt bestuurd volgens de statuten

Vragen en klachten
Voor de behandeling van vragen en klachten hanteert Natuur en Milieufederatie Flevoland een speciale procedure (.pdf).

ANBI
De Natuur en Milieufederatie Flevoland is een ANBI (algemeen nut beogende instelling). We hebben de informatie die voor de ANBI-status van belang is voor u op een rij gezet.

Erkend goed doel
Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF)  is houder van het CBF-keurmerk voor goede doelen.

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kunt u gerust geven omdat u ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.