Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

De Vereniging Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF) is de afgelopen jaren enorm gegroeid en ook in 2022 konden we weer nieuwe lidorganisaties welkom heten. Momenteel zijn 66 lidorganisaties aan ons verbonden.

Samenwerking en afstemming van standpunten en activiteiten met lidorganisaties en zusterorganisaties (zowel lokaal, als regionaal en landelijk) zijn belangrijk om als coördinator en verbinder op het vlak van klimaat, energie, circulariteit en natuur in Flevoland effectief te kunnen opereren. Onze 66 lidorganisaties en leden hebben we daarbij betrokken als ‘oren en ogen’ en op maat ondersteund met advies en hulp. Alle nieuwe gemeenteraadsleden ontvingen van ons een felicitatiekaart en de nieuwe wethouders duurzaamheid kregen een klimaatpakket overhandigd samen met vertegenwoordigers van onze lokale
lidorganisaties.

Jaarverslag 2022