Missie en visie

Onze missie en visie

Missie:

Natuur en Milieu Flevoland werkt aan een mooie en duurzame provincie Flevoland: een provincie met een rijke natuur, mooi landschap en een gezond milieu. Een provincie waar we duurzaam wonen en werken, zodat de bewoners van Flevoland van een gezonde leefomgeving kunnen genieten, nu en straks. De NMFF zet zich in de provincie Flevoland met hart in ziel in voor natuur en milieu in Flevoland. Duurzaamheid doe je samen: we faciliteren, stimuleren en regisseren samenwerking met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. De NMFF creëert en neemt initiatieven die de provincie duurzamer maken.

In een mooi en duurzaam Flevoland:

  • zijn wonen, werken en reizen energieneutraal doordat Flevoland zuinig is met energie en grondstoffen en in zijn behoefte voorziet met hernieuwbare bronnen
  • wordt gebied zorgvuldig benut en ontwikkeld en koesteren we natuur
  • is het prettig wonen in de steden en dorpen met schone lucht en natuur om de hoek
  • krijgen planten en dieren de ruimte in mooie natuurgebieden waarvan bewoners kunnen genieten
  • is ruimte voor een groene economische ontwikkeling die méé investeert in duurzaamheid en een rijke natuur