Verantwoording

Omdat we trots zijn op wat we doen..

.…houden we je ook graag op de hoogte over wat we precies bereiken en met welke fondsen en middelen. We ontvangen voor onze basisactiviteiten een subsidie van de Provincie en Flevolandse Gemeenten. Jaarlijks leggen we verantwoording af in de jaarrekening en een jaarverslag. Daarnaast krijgen we bijdragen van De Nationale Postcode Loterij en andere fondsen.

Voor een aantal basistaken ontvangt de NMFF een basissubsidie van de provincie Fevoland. Daarnaast steunt de Nationale Postcodeloterij – via de koepel van de Natuur en Milieufederaties – ons werk. Tot slot zoekt de NMFF per project financiering. De NMFF heeft de ANBI status en wordt gekeurd door het CBF.

Nationale Postcodeloterij
Dankzij de bijdrage van de Postcodeloterij kunnen we investeren in verschillende projecten, zoals de campagnes Nacht van de Nacht en Energietuinen. Sinds 1996 ondersteunt de Nationale Postcodeloterij De Natuur en Milieufederaties.

Statuten
Natuur en Milieufederatie Flevoland wordt bestuurd volgens de statuten en het directiestatuut.

Erkend goed doel
Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF)  is houder van het CBF-keurmerk voor goede doelen.

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kunt u gerust geven omdat u ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

CBF-Erkenningspaspoort

Wat is de Erkenning?
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Voor meer informatie en onze jaarverslagen kun je kijken op de ‘over ons‘ pagina. Nieuwsgierig naar meer? Je kunt het document dat je zoekt bij ons secretariaat opvragen via info@nmfflevoland.nl. Lees hier de statuten van de Natuur en Milieufederatie Flevoland (pdf).

Gedragscodes
De Natuur en Milieufederatie Flevoland onderschrijft de volgende gedragscodes:

  • Code Goed Bestuur; onderdeel van de Erkenningsregeling Goede Doelen:
    we verantwoorden in ons jaarverslag hoe we invulling geven aan deze code.

Het gaat om daarbij om de volgende principes:

  1. Functiescheiding tussen toezicht en uitvoering.
  2. Optimale besteding van de financiële middelen.
  3. Streven naar optimale relaties met belanghebbenden.
  • Professionele gedragscode Natuur en Milieufederaties: deze gedragscode beschrijft afspraken over de onderlinge samenwerking van de Natuur en Milieufederaties en basisprincipes over integriteit.
  • Gedragscode gegevensbescherming Natuur en Milieufederaties: De Natuur en Milieufederaties hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over een correcte invulling van de Algemene Verordening Gegevensverwerking, omdat er veel overeenstemming is tussen het soort persoonsgegevens dat de federaties verwerken en de manier waarop ze worden verwerkt. Alle medewerkers, die met deze gegevens werken, onderschrijven deze gedragscode.
  • Professionele gedragscode Natuur en Milieufederaties: deze gedragscode beschrijft afspraken over de onderlinge samenwerking van de Natuur en Milieufederaties en basisprincipes over integriteit.

Vragen en klachten
Voor de behandeling van vragen en klachten hanteert Natuur en Milieufederatie Flevoland een speciale procedure (.pdf).

Kijk hier voor ons integriteitsbeleid Een klacht of melding over integriteit kan worden gestuurd naar het meldpunt: willem_boers@kpnmail.nl

ANBI
De Natuur en Milieufederatie Flevoland is een ANBI (algemeen nut beogende instelling). We hebben de informatie die voor de ANBI-status van belang is voor u op een rij gezet.

Jaarverslagen & rapportages