NMFF Fonds Verbraaken

 

 

 

 

NMFF Fonds Verbraaken

Fonds voor versterking van bij NMFF aangesloten organisaties

Sinds enige jaren beschikt Natuur en Milieufederatie Flevoland over een Fonds dat als doel heeft om onze lidorganisaties financieel te ondersteunen bij juridische procedures. Aangesloten lidorganisaties kunnen ieder jaar op dit Fonds een beroep doen. Het Fonds is mogelijk vanwege een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij en heeft jaarlijks een bedrag van € 5.000,- beschikbaar.

Wanneer rond de zomer blijkt dat het bedrag nog niet helemaal is gebruikt kan het bestuur besluiten het fonds open te stellen voor activiteiten die bijdragen aan de versterking van de aangesloten lidorganisaties. Het bestuur wil het zo mogelijk maken dat het Fonds kan worden benut als cofinanciering door lidorganisaties. Tevens is het mogelijk om te verzoeken om ondersteuning vanuit het bureau (deskundigheid, uren).

Lees hieronder over de toekenningen van het NMFF Fonds Verbraaken in voorgaande jaren.