Toekenningen Fonds Verbraaken 2017

Toekenningen Fonds Verbraaken 2017

 

 

 

 

 

Toekenningen Fonds Verbraaken 2017

De Vereniging Natuur en Milieufederatie Flevoland is het afgelopen jaar gegroeid naar bijna 60 lidorganisaties. Jaarlijks kunnen de lidorganisaties een beroep doen op het NMFFF-Fonds voor een financiële bijdrage voor hun werk.  Directeur Vera Dam (NMFF): “De laatste jaren sluiten veel nieuwe organisaties zich bij ons aan, waardoor onze vereniging enorm is gegroeid. Graag versterken wij onze leden met raad en daad. Een van de mogelijkheden is via een financiële ondersteuning via ons NMFF-Fonds. Veel ideeën van onze leden blijven vaak op de plank liggen door te weinig financiële middelen of doordat een bepaalde expertise ontbreekt. Gelukkig kunnen we via ons NMFF-Fonds Verbraaken en door onze deskundige medewerkers elk jaar weer een aantal groot aantal ideeën verder helpen”.

Met steun vanuit het NMFF Fonds Verbraaken is de afgelopen jaren al veel moois gerealiseerd. Het bestuur van Natuur-en Milieufederatie Flevoland heeft 18 aanvragen gehonoreerd. Bij een aantal aanvragen zal het bureau haar deskundigheid en expertise ter beschikking stellen, voor de verdere uitvoering van ideeën.

Het NMFF-Fonds Verbraaken ondersteunt dit jaar:

  • Experiment Zelfbeheer Hoekwierde uit Almere voor het graven van een Wadi in de wijk;
  • Almeerse Wolunie voor aanschaf van een handkaardmachine voor verwerking van wol van schapen;
  • Fietsersbond Flevoland voor aanschaf van een Riksja waarmee ouderen op een leuke manier erop uit worden genomen en uit een mogelijk isolement;
  • Marknesse Duurzaam voor het realiseren van een duurzame boekenkast in de bestaande Pioniershut in het dorp;
  • Groentje Cider uit Almere voor het installeren van diverse inzamelpunten voor appels in Flevoland met als doel daar cider van te maken;
  • Energiecoöperatie Groene Reus uit Almere voor het ontwikkelen van communicatie- en PR materiaal;
  • Energie Pioniers Noordoostpolder voor het aanschaffen van energiebespaarpakketten voor geven van energieadvies aan inwoners;
  • Dierbaar Flevoland voor ontwikkeling van communicatie en PR materiaal;
  • 4 Fusion uit Lelystad voor het aanschaffen van brandstempel voor merken van eigengemaakte producten van natuurlijke materialen;
  • Vogel- en Natuurwacht Flevoland voor digitale middelen ter ondersteuning van het uitvoeren van tellingen van vogels, zoals op de Marker Wadden.