NMFF Fonds Verbraaken: Natuur informatie punt Bultpark

6 juni 2017

Het Bultpark, gelegen tussen de woonwijken Kogge, Gondel, Schouw, Hanzepark en Kempenaar, is enorm natuurrijk. Dat komt door de grote variatie: land en water, hoge (de ‘bulten’ waaraan het park zijn naam dankt) en lage stukken, zon en schaduw, volop struwelen en bomen waarin vogels foerageren, uitkijken over de omgeving, kort en lang gras

Om parkbezoekers beter te informeren over interessante planten en dieren wordt een Natuur Informatie Punt ingericht met o.a. bijdrage van NMFF Fonds Verbraaken, vlakbij de Ruiltuin en dierenweide De Knotwilg. De borden en het dakje zijn inmiddels gereed.