Disclaimer

Alle informatie op deze site is met zorg geplaatst. De Natuur- en Milieufederatie Flevoland doet haar uiterste best om deze informatie nauwkeurig, feitelijk juist en actueel te houden. Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van achtergronddocumenten.

Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit kan het voorkomen dat u verouderde of verkeerde informatie aantreft. In deze gevallen stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte wilt stellen door een e-mail te sturen naar info@nmfflevoland.nl.

Informatie, suggesties voor verbetering en andere berichtgevingen die  Natuur- en Milieufederatie Flevoland ontvangt naar aanleiding van de website worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en kan door  Natuur- en Milieufederatie Flevoland gebruikt worden zonder dat daar toestemming voor nodig is.

Natuur- en Milieufederatie Flevoland behoudt zich het recht voor de informatie op de website te herzien zonder aankondiging.

In geen enkel geval is  Natuur- en Milieufederatie Flevoland aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website.