Rijke Natuur en Ruimte

Rijke Natuur en Ruimte

Onze droom

Wij dromen van een mooi Flevoland met (soorten)rijke en toegankelijke natuurgebieden. Landschappen en natuur die in evenwicht zijn met (bestaande en nieuwe) economische activiteiten (zoals energieproductie) en bestand tegen klimaatverandering. En waarin het aantal bezoekers van de Flevolandse natuur is verdubbeld.

Wat gaan we de doen?

Samen met onze lidorganisaties stimuleren we dat ruimtelijke plannen beter en meer gedragen worden. De NMFF kent ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie op haar duimpje, weet hoe de politieke hazen lopen, heeft veel ruimtelijk-juridische kennis in huis en kan haar lokale netwerk inzetten. Dit geeft ons positie in ons streven naar de realisatie van ecologische verbindingen, goede basisvoorwaarden voor de natuur en klimaatbestendige ontwikkelingen. Ambities die door de decentralisatie van de ruimtelijke ordening en het natuurbeleid steeds meer beïnvloed worden door regionale en lokale beslissingen.

Publicaties

  • Natuur:

Beeldbeschrijving Natuurboulevard Almere 
Kaart Natuurboulevard Almere (2008)
Natuurboulevard in vogelvlucht (2008)
Wandeling langs natuurboulevard Almere (2008)

  • Water:

Blauwe parel 2026 (2006)
Manifest Markermeer IJmeer (2007)
Nationaal Waterpark IJmeer Markermeer (2009)
Rapport Natuurlijk met Vrijwilligers in Flevoland (2017)
Kansen voor een klimaatbestendig Flevoland (2009)
Wandeling-langs-natuurboulevard Almere (2008)

  • Klimaat:

Wandeling langs natuurboulevard Almere (2008)
Geconcentreerde windkracht juli 2009
Heldergroene biomassa rapport 2008
Klimaatmanifest
Natte voeten of Spaanse Rivièra (2009)
ZMF_Klimaatommetje Zeewolde 2008
Folder Energierijk 
Ondernemen in een goed klimaat (2007)

  • Ruimte:

Kaart het vergeten randmeer
Kaart het vergeten randmeer
Begeleidende brief strikzending
Kaart Vlinderstrik (2007)
Samenvatting Vlinderstrik en metropoolvorming 2007
Visie Het vergeten randmeer in Flevoland
Zienswijze Noordvleugelprovincie

  • Mobiliteit:

Een sterke Flevolijn houdt het IJmeer open (2009)
Kaart Oostroute
Maatschappelijk kader NMFF op Aldersadvies-Lelystad
Rapport Oostroute 2007
Toetsingsadvies commissie MER (2009)

  • Wonen:

Zienswijze Datacenter Flevokust (2021)
Zienswijze Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 (2020)
Zienswijze Lelystad Airport (2019)
Inspiratie voor provinciale verkiezingsprogramma (2018)
Inspiratie voor gemeenteraadsverkiezingen (2018) 

Waterschapsverkiezingen (2018) 
Zienswijze ontwerp Structuurvisie Zon (2018)
Folder Omgevingswet NMFF (2015)
Visiedocument project Eetbare Leefomgeving (2014)
Zienswijze Ontwerp Luchthavenbesluit (2014)
Maatschappelijk-kader-NMFF-op-Aldersadvies-Lelystad
Nationaal Waterpark IJmeer Markermeer (2009)
Zienswijze-Noordvleugelprovincie
Natte voeten Spaanse Riviera (2008)
Kaart Vlinderstrik
Duurzame Toekomst Almere 2030
Flevoland Klimaatneutraal (2006)
Visiebeeld Flevoland (2006)

Gemeenten: 10 punten voor uw verkiezingsprogramma