Loket Ruimte

Loket Ruimte

 

 

 

 

Ruimte

Natuur- en Milieufederatie Flevoland bestrijkt samen met haar lidorganisaties en samenwerkingspartners een zeer groot deel van Flevoland. Door dit netwerk te onderhouden en te gebruiken kan Natuur- en Milieufederatie Flevoland de provincie en andere overheden van goede, relevante en actuele adviezen voorzien vanuit een eigen NMFF-geluid. Ook is Natuur en Milieufederatie Flevoland in staat om provinciaal en ander overheidsbeleid te vertalen naar de lokale situatie en te voorzien van draagvlak. Hierdoor worden zowel zender als ontvanger ontvankelijker voor elkaars standpunt.

Heeft u vragen over de bescherming van de Flevolandse natuurgebieden en ruimtelijke plannen? NMFF-adviesloket Ruimte adviseert en ondersteunt.

Contactpersoon: Vera Dam