Mobiliteit

Lelylijn als kans voor schoner vervoer

Ideeën rondom de Lelylijn worden steeds concreter. De Natuur en Milieufederatie Flevoland is nauw betrokken en ziet kansen om kernen van Flevoland duurzaam met elkaar te verbinden. Hiervoor lieten we eerder een onderzoek uitvoeren door adviesbureau Goudappel en Coffeng. In 205 willen we minder CO2-uitstoot door vervoer en ook minder fijn stof emissies.  Een goed openbaar vervoernetwerk draagt bij aan

Tegelijkertijd moeten we voorzichtig omspringen met het landschap, ook bij de aanleg van een Lelylijn. We pleiten daarom voor een tunnel onder het Ketelmeer. Zie onze recente inbreng in de Staten van Flevoland Input.

 

Nieuws

Helaas, geen items gevonden.