Natuurbeschermingsoverleg

Natuurbeschermingsoverleg

De grootste natuur- en milieuorganisaties van Flevoland komen jaarlijks bij elkaar voor overleg. Er zijn 3 soorten overleg: groene directeurenoverleg (GDO), natuurbeschermingsoverleg (NBO), groene voorlichtersoverleg. Aan het overleg nemen deel: Natuurmonumenten, Flevo-Landschap, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Flevoland, het IVN-Flevoland, NMFF. Provincie Flevoland is agendalid van het Natuurbeschermingsoverleg en Groene vrijwilligersoverleg. NMFF organiseert het overleg en verzorgt de verslaglegging. NMFF is in het overleg tevens de regionale spreekbuis voor natuur- en milieuvraagstukken van onze
aangesloten 63 lidorganisaties.

Doel van deze overleggen is kennis opdoen, en delen, en het betrekken van belanghebbenden in een vroeg stadium van de besluitvorming. Dat doet de NMFF als regionale spreekbuis voor natuur- en milieuvraagstukken voor onze aangesloten lidorganisaties

Daarnaast is het ook mogelijk om vragen over ruimtelijke ontwikkeling bij ons neer te leggen. Het adviesloket ruimte adviseert en wijst de weg. Als u een vraag heeft kunt u deze stellen door te mailen met de contactpersoon. Zie onderstaand.

contactpersoon

Profiel Thijs Maartens

Thijs Maartens

Beleidsmedewerker Ruimte