Energieinfrastructuur

Energie infrastructuur

Flevoland is koploper wat betreft het opwekken van duurzame energie, en daar zijn we trots op! Alleen kan ons elektriciteitsnet zo nog wel al die stroom exporteren. Het net loopt tegen zijn grenzen aan, met negatieve effecten voor inwoners en ondernemers. Op sommige plekken is het niet mogelijk om aangesloten te worden op het net.

Daarom wordt het elektriciteitsnet versterkd. Dit is een goede zaak, maar er moet wel rekening gehouden worden met de volgende zaken.

  • Behoud van biodiversiteit. Dit betekent bijvoorbeeld de nieuwe infrastructuur geen afbraak doet aan bestaande of te realiseren natuurgebied.
  • Houd oog voor het landschap. Zorg dat nieuwe infrastructuur zo min mogelijk afdoet aan het karakteristieke landschap.
  • Zorg voor fauna. Kijk hoe nieuwe infrastructuur kan worden ingepast met zo min mogelijk hinder voor vogels, vleermuizen en andere dieren.
  • Compenseer ruimhartig! Waar toch schade wordt gedaan aan natuur, landschap of fauna moet deze zodanig worden gecompenseerd dat de natuur er netto beter van wordt.
  • Zorg voor meerwaarde! Nieuwe infrastructuur kan ook een plus betekenen voor biodiversiteit, bijvoorbeeld door bijenstroken aan te leggen bij nieuwe infrastructuur.

Het grootste project dat momenteel loopt is het aanleggen van een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten in Groningen en Diemen in Noord-Holland, met een tussenstop in Ens. Op dit traject spelen alle bovenstaande punten.

De energietransitie biedt mogelijkheden om te ontwikkelen met oog voor natuur en dieren. Laten we deze kansen aangrijpen voor een robuust en duurzaam elektriciteitsnet!

contactpersoon

Profiel Thijs Maartens

Thijs Maartens

Beleidsmedewerker Ruimte

Meer informatie

Hieronder vindt u bronnen waarmee u zich verder kunt inlezen rondom energie infrastructuur.

  • Projectpagina hoogspanningsverbinding Diemen-Ens (link).
  • Projectpagina hoogspanningsverbinding Vierverlaten-Ens (link).
  • Energietuinen: hoe kan je natuur en energie combineren? (link).

Nieuws rondom Luchthaven Lelystad