Versterken elektriciteitsnet en natuur kan samen gaan

Versterken elektriciteitsnet en natuur kan samen gaan

Het Flevolandse energienetwerk zit zo goed als dicht voor nieuwe verbruikers en leveranciers. Dit terwijl er grote plannen liggen om veel meer huizen te bouwen, bedrijven aan te trekken en duurzame energie op te wekken. Om het weer toegankelijk te maken worden nieuwe hoogspanningsverbindingen gebouwd. Dit biedt kansen, zowel voor de energietransitie als de natuur.

Dit is de strekking van de zienswijze die de Natuur en Milieufederatie Flevoland, Natuurmonumenten, de Vogel en Natuurwacht Flevoland hebben ingediend voor de nieuwe hoogspanningsverbinding die tussen Diemen en Ens wordt gebouwd. Wij zien kansen om netcongestie en natuur gezamenlijk op te pakken, bijvoorbeeld door stukken groen onder de masten, waar slechts zelden mensen komen, natuurlijk in te richten.

Ook kan de natuur worden ontlast door verschillende maatregelen te nemen bij het aanleggen van de route. Zo kunnen er op de masten speciale ‘varkenstaarten’ worden aangebracht waarmee deze zichtbaar worden voor vogels. Daarnaast willen de ondertekenaars al in een vroeg stadium met de projectontwikkelaar in gesprek over waar natuur die verloren bij de aanleg zal worden gecompenseerd. Daarbij gaan we voor compensatie van hoge kwaliteit.

Tenslotte blijven er toch een aantal routes voor de nieuwe hoogspanningsverbinding over die de natuur volgens de ondertekenaars erg zullen aantasten, wat er ook gebeurd. Het beste voorbeeld hiervan is een route die in zijn geheel door Natura2000-gebied het IJsselmeer loot. Slecht voor, bijvoorbeeld, trekvogels die gebruik maken van het IJsselmeer en de Oostvaardersplassen. Ook zijn er knelpunten bij andere belangrijke natuurgebieden, zoals het Ketelmeer en IJmeer.

Het zal onmogelijk zijn om de nieuwe verbinding aan te leggen zonder enige schade voor natuur en landschap. Maar de ondertekenaars van deze zienswijze blijven het gesprek voeren om dit te beperken en waar schade optreedt te kijken naar hoe we dit zo goed mogelijk kunnen compenseren.

Klik hier om de gehele zienswijze bekijken.