Nieuwe hoogspanningskabel in Flevoland

Nieuwe hoogspanningskabel in Flevoland

De energietransitie in Nederland komt op stoom. We produceren steeds meer duurzame energie uit zon en wind. Daarnaast gebruiken we door de energietranisitie ook meer energie, bijvoorbeeld doordat meer mensen elektrisch rijden. Ons elektriciteitsnet moet worden versterkt om ons allemaal te voorzien van deze extra stroom. Een belangrijke onderdeel van die versterking wordt gebouwd in Flevoland; de hoogspanningsverbinding Ens-Lelystad-Diemen. 

Deze hoogspanningskabel sluit Flevoland en de Randstad aan op de grote off-shore windparken voor de kust van Groningen. De Natuur en Milieufederatie Flevoland vindt het daarom ook belangrijk dat deze hoogspanningskabel wordt gerealiseerd. Wel vinden we dat deze nieuwe infrastructuur met oog voor natuur en landschap moet worden gerealiseerd. Dit betekent niet bouwen in natuurgebieden of in de buurt van trekroutes van vogels, maar juist dichtbij al bestaande infrastructuur om verrommeling tegen te gaan.  

Wij zien kansen voor de nieuwe hoogspanningsverbinding om bij te dragen aan het verduurzamen van Flevoland. Zo zouden onder de masten energietuinen kunnen worden aangelegd. Natuurgebiedjes met bijenhotels en composthopen voor ringslangen waar ook zonne-energie wordt opgewekt. Handig, want het kan direct worden aangesloten op het elektriciteitsnet.  

U kunt zelf ook meer informatie inwinnen over dit project. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een eerste versie van het projectplan hier gepubliceerd. Daarnaast organiseren TenneT en het RVO twee fysieke informatiesessies in Flevoland waar u zich hier voor kunt aanmelden. Daarnaast kunt u tot 13 oktober een reactie bij het RVO neerleggen op het eerste projectplan en de manier waarop geparticipeerd kan worden.