Buitendijkse woningbouw Lelystad

Buitendijkse Woningbouw Lelystad

Er worden 100.000 woningen bijgebouwd tot 2050 in de Provincie Flevoland. Lelystad heeft toegezegd een deel van die woningen te zullen bouwen. Een van de plannen om meer woningen te realiseren is buitendijkse woningbouw bij Bataviastad.

De Natuur en Milieufederatie is kritisch op deze plannen. Dit heeft de volgende redenen:

  • Het IJsselmeer is het grootste Natura2000-gebied van Nederland. Dit betekent dat het een beschermde status heeft. Juist nu de staat van de Nederlandse natuur niet goed is moeten we niet meer van onze natuur opofferen.
  • Er leven beschermde vogelsoorten in het gebied. Bouwen zou deze soorten negatief aantasten.
  • Door klimaatverandering zullen we het IJsselmeer in de toekomst veel meer nodig gaan hebben als plek die water opvangt tijdens heftige regens en water geeft tijdens periode van droogte. Bouwen in het meer past niet bij deze taakstelling.
  • Er zijn andere en bestaande delen van Lelystad die ook gebaat zouden zijn bij (her)ontwikkeling. Bovendien is er in en om Lelystad genoeg ruimte om een nieuwe woonwijk van deze omvang ruimtelijk inpasbaar te maken.
  • Het schept een negatief precedent voor andere steden aan het IJsselmeer die ook zoeken naar plek om te bouwen.

Contactpersoon

Profiel Thijs Maartens

Thijs Maartens

Beleidsmedewerker Ruimte

Publicaties

Hieronder vindt u de publicaties die wij hebben ingebracht rondom Buitendijks Bouwen bij Lelystad.

Meer informatie

Hieronder vindt u bronnen waarmee u zich verder kunt inlezen rondom Buitendijks Bouwen bij Lelystad.

  • Projectpagina van de gemeente Lelystad (link).