Defensieplannen Flevoland

Defensieplannen Flevoland

In december 2023 is defensie begonnen met het uitrollen van Nationaal Programma Ruimte voor Defensie. Dit bevat onder andere plannen voor een grote nieuwe militair oefenterrein, een grote munitieopslag en een oefengebied voor gevechtshelikopters. Ook Flevoland is in beeld voor de realisatie van deze plannen.

Deze plannen komen bovenop grote ruimtelijke opgaven die er al liggen voor Flevoland. Denk aan woningbouw, klimaatverandering, de opwek van duurzame energie en duurzame mobiliteit. In de plannen van defensie wordt Flevoland neergezet als een onbeschreven blad, maar dit is niet langer het geval. Bij het beoordelen van deze plannen zijn wij kritisch op de volgende zaken:

  • Sluiten de plannen aan bij de veranderende Flevolandse bodem en het water. Veel van de polder ligt ver onder zeeniveau. Is dit een geschikte plek voor, bijvoorbeeld, een grote munitieopslag.
  • Hoeveel overlast ondervinden mens en natuur van de plannen. Vliegtuigen en helikopters produceren enorm veel geluid. Hoe tast dit de leefbaarheid in Flevoland aan.
  • Natuur kan geen sluitstuk zijn. Als natuur niet centraler komt te staan in alle bovenstaande opgaven, dan blijft er weinig van de mooie Flevolandse natuur over.
  • Ga voor een volledigde natuurinclusieve en circulaire ontwikkeling.

contactpersoon

Profiel Thijs Maartens

Thijs Maartens

Beleidsmedewerker Ruimte

Publicaties

Hieronder vindt u de publicaties die wij hebben ingebracht rondom de defensieplannen in Flevoland.

Meer Informatie

Hieronder vindt u bronnen waarmee u zich verder kunt inlezen rondom het thema defenisieplannen Flevoland

  • Projectpagina van de overheid (link)