Toekenning NMFF-Fonds Verbraaken 2023

Toekenningen NMFF-Fonds Verbraaken 2023 

Natuur- en Milieufederatie Flevoland telt 66 lidorganisaties. Jaarlijks kunnen zij een beroep doen op het NMFFF-Fonds voor een financiële bijdrage voor hun werk. We zijn verheugd vanuit het NMFF-Fonds wensen van 17 lidorganisaties financieel te kunnen ondersteunen met een extra financiële bijdrage. Vera Dam, directeur NMFF :Onze 66 lidorganisaties werken dagelijks aan een mooi en duurzaam Flevoland. Veel ideeën blijven op de plank liggen door beperkte financiële middelen. Via ons NMFF-Fonds kunnen we dromen van onze lidorganisaties ondersteunen en tot bloei brengen.” 

Het bestuur beoordeelt alle ingediende aanvragen van aangesloten organisaties.

Het NMFF-Fonds Verbraaken geeft de volgende organisaties een financiële bijdrage: 

 • KNNV Lelystad: voor aanschaf van materialen voor een plantenkenniscursus. 
 • Groei & Bloei Lelystad: voor beamer & scherm voor lezingen  milieuvriendelijk  tuinieren. 
 • St. Participatie Wisentbos (Dronten): voor renoveren van een vleermuisonderkomen. 
 • Ver. Milieuvriendelijk Tuinieren, Volkstuinvereniging Zuigerplas en Biotuinen Lelystad: voor drie workshops over anders omgaan met groenten (kiemen en fermenteren) .  
 • St.  Wijnbouw Lelystad: voor communicatiemiddelen. 
 • 4Fusion (Lelystad): voor flyers voor jongeren over vakantie-activiteiten.  
 • St.  Bultparkcomité (Lelystad): voor aanplant van struiken en struweel voor insecten.  
 • IVN Zeewolde: voor vervanging van tien informatiepanelen rond de Roode Schuur.  
 • St. Zelfbeheer Hoekwierde (Almere): voor de aanschaf van 6 eendenmanden. 
 • IVN Lelystad: voor de aanschaf van een scharrelkidskar. 
 • Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk: Masterclass over IJsselmeergebied en klimaatverandering. 
 • St. Dop en Erwt (Lelystad): voor duurzame ledverlichting in hun excursieruimte.  
 • Coöp. BoerenNatuur Flevoland: voor informatieborden over agrarisch natuurbeheer.  
 • Ned.  Bijenhoudersvereniging Oostelijk Flevoland: voor zadenpakketjes voor infomarkten.  
 • St. Vogel en Natuurwacht Flevoland: voor nachtzichtkijkers voor avondexcursies. 

Met steun vanuit het NMFF Fonds Verbraaken is al veel moois gerealiseerd. Via de website kunt u alle toekenningen en voortgang terugvinden van eerder gehonoreerde aanvragen van onze lidorganisaties.