Toekenningen Fonds Verbraaken 2015: 

Toekenningen Fonds Verbraaken 2015: 

 

 

 

 

Toekenningen Fonds Verbraaken 2015: 

De Vereniging Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF) is het afgelopen jaar verder gegroeid naar 38 lidorganisaties. In 2015 verwelkomden NMFF  6  nieuwe leden: Almeerse Wolunie, St. Participatie Wisentbos Dronten, Bultpark Comité Lelystad, Pioniers van de Toekomst, Energie Pioniers Noordoostpolder en Repaircafé Lelystad.

Jaarlijks kunnen deze lidorganisaties een beroep doen op NMFF voor ondersteuning, ook financieel via het NMFF-Fonds Verbraaken. Directeur Vera Dam van NMFF: “Het aantal lidorganisaties groeit de laatste jaren sterk en daarmee ook het aantal aanvragen bij ons NMFF-Fonds. Via het NMFF-Fonds Verbraaken ondersteunen wij elk jaar ideeën van onze leden, die anders  op de plank blijven liggen door te weinig financiële middelen. Dit jaar zelfs een recordaantal van 9 organisaties.”

Het NMFF-Fonds Verbraaken ondersteunde in 2015 met een financiële bijdrage:

  • Marknesse Duurzaamvoor communicatiemateriaal voor de duurzaamheids popup store in Marknesse;
  • KNNV Lelystad voor Educatiemateriaal;
  • Natuur- en Milieucooperatie Rivierduingebied voor promotiemateriaal voor boerderij-ontdekkingstochten waarin kennismaking met natuur voorop staat;
  • Energie Pioniers Noordoostpoldervoor promotiefilm over de energiecooperatie;
  • Experiment Zelfbeheer Hoekwierde voor determinatiegidsen en herkenningskaarten flora en fauna;
  • Repaircafé Lelystadvoor koffers met handgereedschap voor de vrijwilligers;
  • Almeerse Wolunievoor realisatie van een waterpomp bij de akker met verfplanten, waarmee wol biologisch wordt geverfd door vrijwilligers;
  • Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevolandvoor verrekijkers voor de jeugdgroep Birdkids;
  • IVN-Almerevoor nieuwe educatieve boombordjes in de IVN bomentuin op Stadslandgoed De Kemphaan.

Aangezien dit jaar de vraag groter was dan het beschikbare budget, heeft het bestuur van NMFF helaas niet alle aanvragen kunnen honoreren.