Toekenningen Fonds Verbraaken 2018 

Toekenningen Fonds Verbraaken 2018 

 

 

 

 

Toekenningen Fonds Verbraaken 2018 

We zijn verheugd dit jaar vanuit het NMFF-Fonds 7 voorstellen van onze lidorganisaties financieel te kunnen ondersteunen. Directeur Vera Dam (NMFF): “Inmiddels bestaat onze vereniging uit bijna 60 lidorganisaties. Veel ideeën van onze leden blijven op de plank liggen door te weinig financiële middelen of doordat een bepaalde expertise ontbreekt. Gelukkig kunnen we via ons NMFF-Fonds Verbraaken elk jaar weer een aantal ideeën verder helpen”.

Het NMFF-Fonds Verbraaken geeft de volgende organisaties een financiële bijdrage voor:

  • Nederlandse Bijenvereniging afdeling Oost Flevoland voor het maken van een boekje over een bijenvriendelijke tuin.
  • Stichting 5000 Stappen voor het maken van een promofilm
  • De Almeerse Wolunie voor de aanschaf van een sokkenbreimachine.
  • Stichting Bultpark Comité voor het maken van een Blije Bijen Border in het Bultpark
  • Stichting Experiment Zelfbeheer Hoekwierde voor aanschaf van natuurlijke speelvoorzieningen voor het terrein
  • Stichting Participatie het Wisentbos voor een houtsculptuur (wisent), uitbreiding van de app en een kunstwerk.
  • Groene Pluim winnaar 2017, Natuur en Milieucoöperatie Rivierduingebied, voor de aanschaf van een gemotoriseerde tuinbewerkingsmachine en beamer

Met steun vanuit het NMFF Fonds Verbraaken is al veel moois gerealiseerd.