Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023

De Vereniging Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF) is de afgelopen jaren enorm gegroeid en ook in 2023 konden we weer nieuwe lidorganisaties welkom heten. In 2023 waren 64 lidorganisaties aan ons verbonden.

Samenwerking en afstemming van standpunten en activiteiten met lidorganisaties en zusterorganisaties (zowel lokaal, als regionaal en landelijk) zijn belangrijk om als coördinator en verbinder op het vlak van klimaat, energie, circulariteit en natuur in Flevoland effectief te kunnen opereren. Onze 64 lidorganisaties en leden
hebben we daarbij betrokken als ‘oren en ogen’ en op maat ondersteund met advies en hulp.

Jaarverslag 2023