Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

De Vereniging Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF) is de afgelopen jaren enorm gegroeid en ook in 2021 konden we weer nieuwe lidorganisaties welkom heten. Momenteel zijn 63 lidorganisaties aan ons verbonden. We kijken terug op een bijzonder jaar waar we wederom onze zeilen bij moesten stellen als gevolg van het Coronavirus. Veel activiteiten dienden anders anders georganiseerd te worden. Het is de NMFF gelukt om veel projecten te continueren, op een andere wijze vorm te geven. En daarmee is weer veel impact behaald.

Jaarverslag 2021