Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

De Vereniging Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF) is de afgelopen jaren enorm gegroeid en het lukt ons om de 62 aangesloten lidorganisaties blijvend aan ons te binden. Ook tijdens het bijzondere afgelopen jaar waar de NMFF haar zeilen moest bijstellen als gevolg van het Coronavirus. Veel activiteiten dienden anders georganiseerd te worden. Het is de NMFF gelukt om veel projecten te continueren, maar desondanks kon niet alles worden afgerond in 2020. Een aantal projecten worden in 2021 afgerond.

Samenwerking en afstemming van standpunten en activiteiten met lidorganisaties en zusterorganisaties (zowel lokaal, als regionaal en landelijk) zijn belangrijk om als coördinator en verbinder op het vlak van duurzaamheid, energie, circulariteit en natuur in Flevoland effectief te kunnen opereren. Onze 62 lidorganisaties en leden hebben we daarbij betrokken als ‘oren en ogen’ en op maat ondersteund met advies en hulp. Dit deden we via ons Energieloket Flevoland, via de 6
lokale duurzame communities en via ons NMFF-adviesloket Ruimte.

Jaarverslag 2020