Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

In 2019 groeiden we door naar een Vereniging met 62 lidorganisaties en werkten we dagelijks samen met onze leden aan een ‘Mooi en Duurzaam Flevoland’. We verwelkomden 3 nieuwe lidorganisaties: De Groene Sluis (Lelystad), Energiek Nagele (Nagele) en Flevo-Velt.

In de samenwerking met onze provinciale groene partners is geïnvesteerd met als doel een efficiënte groene samenwerking. NMFF, IVN-Flevoland, Flevo-Landschap en Landschapsbeheer Flevoland bedienen samen al vele jaren een breed palet aan doelgroepen op het terrein van natuur, milieu en duurzaamheid in Flevoland. We zijn verheugd over deze samenwerking. Dit vanuit het besef dat we 4 verschillende organisaties zijn die vanuit de eigen rol en positie, met verschillende doelgroepen en met een verschillend instrumentarium in Flevoland werken aan duurzaamheid, milieu en natuur.

Jaarverslag 2019