Meerjarenbeleid 2020 – 2024

Meerjarenbeleid 2020-2024

In het meerjarenbeleid schetsen we onze inzet voor de komende jaren. Een aantal onderwerpen en strategieën houden we vast: we blijven initiatiefnemer en versneller van duurzame ontwikkeling, pleitbezorger van een mooie en duurzame provincie Flevoland en een netwerkorganisatie die samenwerkt met bewoners, bedrijven en publieke organisaties. Energie, circulaire stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit zijn voor ons een belangrijke prioriteit. We beschrijven in  het meerjarenbeleid onze missie en onze plek in de provincie, en onze dromen, doelen, resultaten, strategie en op hoofdlijnen de activiteiten voor de periode van 2020 tot en met 2024. En we geven natuurlijk aan op welke punten wij ons willen ontwikkelen.

Lees hier ons meerjarenbeleid: